Privacy Beleid

Persoonlijke pegevens die wij verwerken

Jeha-Trading verwerkt uw persoonlijke gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze informatie zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

 • Voornaam en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Andere persoonlijke gegevens die actief worden verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website of in correspondentie
 • Betaalinformatie

Bijzondere en/of Gevoelige Persoonsgegevens Die Wij Verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke informatie hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jehatrading.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doelen en Juridische Grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens

Jeha-Trading verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van uw betaling
 • Verzenden van e-mails indien nodig om onze diensten uit te voeren
 • U in staat stellen een account aan te maken
 • Levering van goederen en diensten aan u

Bewaartermijn gegevens

Jeha-Trading bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Inactieve accounts: maximaal 2 jaar
 • Gegevens relevant voor belastingdienst: 7 jaar

Delen van Persoonsgegevens met Derden

Jeha-Trading verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jeha-Trading blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingshandelingen

Cookies en Vergelijkbare Technologieën Die Wij Gebruiken

Jeha-Trading maakt alleen gebruik van technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Toegang tot, Aanpassing of Verwijdering van Persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. Als u gebruik wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid, of als u andere vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, stuur dan een specifiek verzoek naar info@jehatrading.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Jeha-Trading reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Jeha-Trading wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij Persoonsgegevens Beveiligen

Jeha-Trading neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@jehatrading.nl

Winkelwagen